FANDOM


Hvordan startede det arabiske forår i Libyen:


Det arabiske forår startede fordi folket i Libyen var trætte af det diktatoriske styre. D. 1. september 1969 lavede Gaddafi og hans mænd et statskup og væltede den siddende konge. Derved blev monarkiet afskaffet. Man karakteriserer et statskup ved at det er en lille gruppe der skifter den siddende regering og derved ændre styringen radikalt. Det var Muammar al-Gaddafi det styrede Libyen(1969-2011) med hård hånd med hans enestående version af islamisk socialisme.

Det Arabiske Forår er en fælles betegnelse af en masse protester og demonstrationer. Folket var utilfredse med Gaddafis styring af de politiske, de sociale og de økonomiske forhold i Libyen. Borgerne i Libyen blev inspireret af de protester der foregik i Egypten og Tunesien hvor de også var undertrykkede. Protesterne startede i Tunesien og bredte sig derefter til andre lande der så femskridtet i Tunesien. Borgerne i Libyen blev undertrykte ved fængsling af dem der sagde styret imod, totur, ingen pressefrihed og politisk overtagelse dvs. at han styrede hvem der kom til at styre. Dette gjorde han f.eks. ved at valg var forbudt.. Libyen blev i 1951 selvstændigt som et af de første afrikanske stater. Det officielle sprog i Libyen er arabisk, men der tales også italiensk og engelsk. En stor del af Libyens indtægt er fra olieindustrien og dette gør Libyen til et attraktivt land i vestens øjne.